Kancelarija za pomoć u resocijalizaciji

Inovacioni centar Fakulteta bezbednosti, u skladu sa svojom humanističkom vizijom i misijom stvaranja bezbednijeg i otvorenijeg društva, osnovao je Kancelariju za pomoć u resocijalizaciji zatvorenika. Kancelarija je zamišljena kao centar posvećen naučnim istraživanjima, edukacijama i projektima usmerenim na objektivno sagledavanje stanja, društvenog mesta i uloge ove populacije i promociju ideja, mera i programa za promenu i poboljšanje njihovog statusa uz istovremenu redukciju bezbednosnih rizika koje proizvodi njihova neuspešna resocijalizacija.

Ozbiljne naučne studije i statistički podaci nedvosmisleno potvrđuju hipotezu o teškom i nezavidnom položaju osoba koje se nalaze na izdržavanju kazne lišenja slobode,ali i onih koji nakon odsluženja kazne pokušavaju da se vrate u normalne društvene tokove. Istraživanja ukazuju i da je broj povratnika zabrinjavajuće veliki, što potvrđuje da je ovaj problem i bezbednosne, a ne samo socijalne prirode. Cilj Kancelarije je da putem validnih metodoloških instrumenata identifikuje probleme i rizike sa kojima je suočena populacija zatvorenika, a zatim iznese konkretne predloge za normativne, organizacione i sistemske promene, kojima bi se doprinelo resocijalizaciji nekadašnjih zatvorenika, kao i onih koji se nalaze u poslednjoj fazi izvršenja kazne, te umanjili potencijalni bezbednosni rizici od njihovog “vraćanja kriminalnoj karijeri”. Delatnosti Kancelarije se neće svesti samo na pomenute aktivnosti, jer će kroz osnivanje podgrupa za edukaciju, psiholosku podršku, pripremu i posredovanje tokom poslednje faze i nakon izdržane zatvorske kazne, korisnicima naših projekata pružati pomoć koja bi im omogućila što bezbolniju i uspešniju reintegraciju u društvo.

Kancelarija priprema programe, treninge i seminare u institucijama za izvršenje krivičnih sankcija i van njih, okrugle stolove, debate, manifestacije i inicijative; okupljati ugledne teoretičare i profesionalce iz različitih oblasti zarad ostvarivanja programa neposredne podrške; sarađivati sa nadležnim državnim institucijama i nevladinim sektorom i zalagati se za medijsku promociju ideja i programa na kojima naš Centar počiva.

Delovanje Kancelarije se odvija kroz različite faze:

  1. Predstavljanje u javnosti
  2. Povezivanje sa istorodnim i sličnim institucijama
  3. Pokretanje i razvijanje održivih projekata
  4. Detaljan istraživački rad u oblasti resocijalizacije zatvorenika
  5. Osmišljavanje strategije za rešavanje problema

© 2013 SIC Inovativni centar Fakulteta Bezbednosti. Sva prava zadržana.