Inovacioni centar Fakulteta bezbednosti

Inovacioni centar Fakulteta bezbednosti D.O.O Beograd (Security Innovation Center – SIC) je organizacija koju je Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti osnovao u cilju razvoja i komercijalizacije inovativnih rešenja, metoda, tehnika, softvera, proizvoda, procesa i usluga u sistemima bezbednosti. Ostvarujući ovu misiju, SIC realizuje naučne, razvojne i komercijalne projekte iz oblasti bezbednosti, pruža konsultantske usluge, analizira rezultate istraživanja u zemlji i svetu radi njihove komercijalne primene, inicira razvoj novih tehnologija na bazi ostvarenih naučnih rezultata i posreduje između naučno-istraživačkih, razvojnih, državnih i privrednih organizacija. Inovacioni centar je zamišljen kao most između naučno-istraživačkih institucija i privrednih subjekata koji se bave bezbednosnom praksom.

Aktuelnosti

TEHNIKE ISLEĐIVANJA - VEŠTINA ISPITIVANJA OSUMNJIČENOG

Inovacioni centar Fakulteta bezbednosti organizuje kurs TEHNIKE ISLEĐIVANJA - VEŠTINA ISPITIVANJA OSUMNJIČENOG

Pročitaj vest →

Kriminalistička psihologija: Veština vođenja forenzičkog intervjua - detekcija laži kroz analizu verbalnog i neverbalnog ponašanja

Inovacioni centar Fakulteta bezbednosti organizuje višečasovni kurs “Kriminalistička psihologija – Veština vođenja forenzičkog intervjua: detekcija laži kroz analizu verbalnog i neverbalnog ponašanja”, koji će biti održan 16. maja, u prostorijama Fakulteta bezbednosti.

Pročitaj vest →

Stručni seminar „ODNOSI SA JAVNOŠĆU U KRIZNIM SITUACIJAMA“

Inovacioni centar Fakulteta bezbednosti organizuje stručni seminar pod nazivom „ODNOSI SA JAVNOŠĆU U KRIZNIM SITUACIJAMA“, 8. i 9. maja 2015. godine.

Pročitaj vest →

Ekspertska mreža

Centar za krizni menadžment i pregovaranje

Orgаnizаcijа koju čini skup pojedinаcа rаzličitih profilа i znаnjа, а čiji je cilj rаzvijаnje svesti o potrebi аdekvаtne pripreme i orgаnizovаnjа zа delovаnje u kriznim situаcijаmа, rаzvoj pregovаrаčkih veštinа i upotrebа pregovorа u rešаvаnju konflikаtа.

Saznaj više →

Kancelarija za pomoć u resocijalizaciji

Kancelarija za pomoć u resocijalizaciji zatvorenika je zamišljena kao centar posvećen naučnim istraživanjima, edukacijama i projektima usmerenim na objektivno sagledavanje stanja, društvenog mesta i uloge ove populacije i promociju ideja, mera i programa za promenu i poboljšanje njihovog statusa uz istovremenu redukciju bezbednosnih rizika koje proizvodi njihova neuspešna resocijalizacija.

Saznaj više →

Ekspertski tim za obradu i zaštitu podataka

Ekspertski tim Inovacionog centra FB je formiran u u cilju podizanja pravne i bezbednosne kulture i jačanja normativnih, tehničko-tehnoloških i proceduralnih mehanizama za adekvatnu obradu i zaštitu podataka.

Saznaj više →

Naši saradnici

Upoznajte se sa našim saradnicima.

© 2013 SIC Inovativni centar Fakulteta Bezbednosti. Sva prava zadržana.