Ekspertski tim za obradu i zaštitu podataka

Ekspertski tim Inovacionog centra FB je formiran u u cilju podizanja pravne i bezbednosne kulture i jačanja normativnih, tehničko-tehnoloških i proceduralnih mehanizama za adekvatnu obradu i zaštitu podataka. Članovi tima su vrhunski profesionalci sa dugogodišnjim iskustvom i visokim renomeom u pravnoj, bezbednosnoj i informatičkoj sferi, povezani vizijom stvaranja bezbednijeg, transparentnijeg i uređenijeg društva. Naš tim je posvećen ideji osavremenjivanja i inoviranja znanja menadžera bezbednosti i drugih rukovodilaca i službenika u javnom i privatnom sektoru, koji su zaduženi za stvaranje i primenu mera zaštite podataka od interesa za Republiku Srbiju, poslovnih tajni, poslovnih tajni sa elementima podatka od interesa za RS i podataka o ličnosti.

Ekspertski tim nudi profesionalne usluge, kurseve, seminare i radionice namenjene inovacijama znanja i razvoju veština i profesionalnih kompetencija. Delatnost tima obuhvata sledeće aktivnosti:

  1. Izrada ekspertskih studija i procena pravnih rizika
  2. Pružanje konsultantskih usluga (u sudskim i drugim pravnim postupcima)
  3. Stručna pomoć u izgradnji unutrašnje pravne regulative u oblasti zaštite poslovne tajne
  4. Realizacija kurseva, seminara i radionica u oblasti obrade i zaštite podataka
  5. Implementacija standarda u domenu bezbednosti i zaštite informacija
  6. Saradnja sa nadležnim državnim institucijama
  7. Saradnja sa organizacijama civilnog društva

© 2013 SIC Inovativni centar Fakulteta Bezbednosti. Sva prava zadržana.