Izrada bezbednosne procene

Bezbednosne procene služe određivanju realnog nivoa rizika i identifikaciji internih, eksternih i kombinovanih izvora ugrožavanja. Sadržaj i ciljevi procene zavise od oblasti u kojoj se ona realizuje. Posebni ekspertski timovi Inovacionog centra koje sačinjavaju iskusni i licencirani stručnjaci, pružaju usluge procene bezbednosne ugroženosti lica, podataka, ustanova, objekata, skupova, kulturnih i sportskih manifestacija.

© 2013 SIC Inovativni centar Fakulteta Bezbednosti. Sva prava zadržana.