Stručno usavršavanje:Kriminalistička psihologija (seminar)

Pohađanjem seminara polaznici upoznaju principe i tehnike kriminalističe psihologije i uče se njihovoj primeni u različitim bezbednosnim sferama: otkrivanju i razjašnjavanju krivičnih dela i uspešnom vođenju istrage, obaveštajno-bezbednosnoj delatnosti i privatnoj bezbednosti. Korpus ovih znanja i veština obuhvata: vođenje forenzičkog intervjua, osnove forenzičkog profilisanja, bihejvioralnu analizu verbalne i neverbalne komunikacije, umeće poligrafskog ispitivanja i tehnike efikasne komunikacije i ispitivanja.

Saznaj više

Mehanizmi za sprečavanje korupcije (seminar)

Inovacioni centar u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije organizuje besplatan seminar Mehanizmi za sprečavanje korupcije u Srbiji prvenstveno za studente Fakulteta bezbednosti ali i za studente drugih društvenih nauka. Seminar traje 2 dana i održava se u prostorijama Fakulteta bezbednosti. Prijave za seminar možete slati putem Facebook stranice Inovacionog centra, kao i na e-mail Inovacionog centra. Nakon završenog seminara polaznici stiču sertifikate, kao i mogućnost da odu u jednodnevnu posetu Agenciji za borbu protiv korupcije i bliže se upoznaju njihovim radom.

Saznaj više

Detekcija laži i psihološko profilisanje

Uskoro...

Saznaj više

© 2013 SIC Inovativni centar Fakulteta Bezbednosti. Sva prava zadržana.