Projektovanje sistema zaštite podataka

Usluga projektovanja sistema zaštite podataka obuhvata bezbednosnu procenu trenutnog nivoa zaštićenosti podataka i davanje saveta i preporuka za izgradnju sistema obrade i zaštite informacija, usklađenog sa zakonskim zahtevima, međunarodnim i nacionalnim standardima i dobrim praksama. Proces projektovanja sistema zaštite podataka podrazumeva izradu nacrta i usaglašavanje unutrašnje pravne regulative, pomoć u implementaciji relevantnih standarda, davanje tehničkih uputstava i procedura i konsalting u upravljanju i održavanju sistema.

© 2013 SIC Inovativni centar Fakulteta Bezbednosti. Sva prava zadržana.