Kriminalistička psihologija: Veština vođenja forenzičkog intervjua - detekcija laži kroz analizu verbalnog i neverbalnog ponašanja

Inovacioni centar Fakulteta bezbednosti organizuje višečasovni kurs “Kriminalistička psihologija – Veština vođenja forenzičkog intervjua: detekcija laži kroz analizu verbalnog i neverbalnog ponašanja”, koji će biti održan 16. maja, u prostorijama Fakulteta bezbednosti.

Pohađanje kursa omogućava upoznavanje principa i tehnika kriminalističke psihologije, kao i njihove primene u različitim bezbednosnim sferama: otkrivanje i razjašnjavanje krivičnih dela, uspešno vođenje istrage, obaveštajno-bezbednosna delatnost, privatna bezbednost.

Predavači su članovi Grupe za kriminalističku psihologiju i poligrafsko ispitivanje Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srbije.

Kurs je namenjen zaposlenima u pravosuđu, privatnoj bezbednosti i službama ljudskih i socijalnih resursa, kao i studentima Fakulteta bezbednosti, Pravnog fakulteta, Filozofskog fakulteta - katedra za psihologiju, Kriminalističko-policijske akademije, Vojne akademije i drugih srodnih fakulteta.

Cena kursa iznosi 4750 RSD.

Po završetku kursa, polaznicima će biti uručen sertifikat Inovacionog centra Fakulteta bezbednosti.

Prijave slati na e-mail: inovacioni.centar@fb.bg.ac.rs (ime i prezime, broj telefona).