Izrada elaborata o sistemu fizičko-tehničkog obezbeđenja i zaštite

Elaborat je posvećen identifikaciji opasnosti i izvora ugrožavanja u oblasti fizičke i tehničke zaštite lica, imovine i poslovanja Korisnika i sledstvenoj analizi i oceni ključnih bezbednosnih rizika. Izrada elaborata podrazumeva snimanje stanja, identifikaciju i mapiranje rizika, njihovu sistematizaciju i klasifikaciju i definisanje skupa mera za otklanjanje i/ili redukciju prepoznatih bezbednosnih rizika.

Članovi ekspertskog tima, korišćenjem savremenog i naučno/strukovno utemeljenog instrumentarijuma, ispituju sledeće parametre bezbednosti sistema:

  1. Nivo obučenosti i spremnosti kadrova angažovanih u oblasti fizičkog obezbeđenja, kao i njihov profesionalni integritet i odnos prema poslu;
  2. Ekonomičnost, efikasnost i ažurnost sistema tehničke (mehaničke, elektronske i druge) zaštite objekata, prostorija i drugih zatvorenih prostora;
  3. Adekvatnost sistema zatvorene televizije;
  4. Nivo bezbednosne kulture i svesti ostalih subjekata sistema zaštite i obezbeđenja (rukovodioci višeg io srednjeg nivoa, ostali zaposleni).

Elaborat rezultira konkretnim merama za unapređenje nivoa bezbednosti Korisnika u oblasti fizičko-tehničkog obezbeđenja i zaštite. Mere će biti klasifikovane po hitnosti, prioritetima i troškovima ulaganja.

© 2013 SIC Inovativni centar Fakulteta Bezbednosti. Sva prava zadržana.