Prevencija i upravljanje krizama (seminar)

Pohađanjem seminara polaznici stiču osnovna znanja o krizi i kriznom menadžmentu, upoznaju se sa najvažnijim alatima kriznog menadžmenta i stiču elementarne sposobnosti za izradu kriznog plana i krizno komuniciranje sa medijima i ključnim akterima. Cilj ovog seminara je podizanje nivoa bezbednosne kulture u oblasti kriznog menadžmenta koji doprinosi podizanju nivoa efikasnosti upravljanja malim i srednjim preduzećima u prevenciji i reagovanju na krizne situacije.

Podizanje nivoa preduzetničkih znanja i veština iz oblasti kriznog menadžmenta ima za posledicu povećanu otpornost malih i srednjih preuzeća na krizne situacije, unapređenu bezbednosnu svest i kulturu menadžmenta, te bolju pripremljenost i adekvatnije reagovanje na krizne situacije, što sve zajedno utiče na veću efikasnost, efektivnost i konkurentnost u MSPP sektoru. Trajanje seminara je 1 dan (6 časova), edukatori su Profesori Fakulteta bezbednosti.

Seminar je namenjen malim i srednjim preduzećima, menadžmentu srednjeg nivoa, odnosno zaduženima za pitanja bezbednosti i odnosa sa javnošću.

Prijavi se Preporuči prijatelju

© 2013 SIC Inovativni centar Fakulteta Bezbednosti. Sva prava zadržana.