Veština komunikacije i pregovaranja (stručna obuka)

Obuka pod nazivom "Veština komunikacije i pregovaranja" je namenjena svima koji žele da razviju osnovne i napredne komunikološke i pregovaračke veštine uz mentorsku pomoć vrsnih eksperata, koji se godinama u praksi ali i kroz ozbiljne akademske radove bave tematikom komuniciranja i pregovaranja u kriznim i konfliktim situacijama.

Polaznici se upoznaju sa osnovama komunikacije i pregovaranja u uslovima poput talačkih situacija, porodičnog nasilja, hapšenja učinilaca teških krivičnih dela, pregovorima sa potencijalnim samoubicama, psihički poremećenim osobama, otmičarima, iznuđivačima i razbojnicima. Ishodište kursa se ogleda u podizanju svesti o značaju razvijanja komunikacijskih veština za obavljanje složenih bezbednosnih poslova i ovladavanje tehnikama, taktikama i umećima pregovaranja.

Inovacioni centar FB je otvorio mogućnost kombinovanog kursa Veština komunikacije i pregovaranja koji se pohađa metodom elektronskog učenja u kombinaciji sa praktičnom radionicom. Kurs je podeljen na dve celine: 1. Veštinu komunikacije i 2. Veštinu pregovaranja. Obe celine traju po četiri nedelje. Uspešan završetak prve celine je preduslov za pristupanje drugoj celini kursa. Pohađanje kursa podrazumeva prethodno otvaranje korisničkog naloga putem kog se dobijaju i razmenjuju materijali, testovi i dokumenti. Nalog se otvara prijavom putem elektronske pošte: info@pregovarac.rs, pri čemu polaznik pruža osnovne identifikacione podatke (ime i prezime, adresu, adresu elektronske pošte i broj telefona). Sledeći korak je dobijanje pristupne šifre, koja će polazniku biti poslata elektronskim putem u najkraćem roku. Nakon dobijanja šifre, polaznik koristi nalog na veb stranici: www.pregovarac.rs/kursevi. Ovim putem polaznici stiču mogućnost da se upoznaju sa materijalima koji su organizovani po nedeljama, a na kraju svake nedelje se radi Kontrolni test. U četvrtoj nedelji se radi Završni test koji sublimira proučavanu materiju iz prethodne tri nedelje. Polaznici na veb stranici imaju profil koji mogu samostalno uređivati i koristiti ga za komunikaciju sa ostalim polaznicima.

Po završetku prve celine kursa, koja se odnosi na veštinu komunikacije, polaznik pristupa drugom delu kursa – razvoju veštine pregovaranja. Ovaj deo kursa mogu upisati samo polaznici koji su sa uspehom položili prvi deo kursa – veštinu komunikacije. Trajanje i način pohađanja kursa su identični kao u prvoj celini. Za sve polaznike koji uspešno završe oba teoretska kursa organizuje se praktična radionica iz oblasti Kriznog pregovaranja. Radionica se održava u prostorijama Inovacionog centra FB i podrazumeva interaktivan rad i polaganje završnog testa u kom polaznici demonstriraju stečene praktične veštine kroz simulaciju realnih kriznih i konfliktnih situacija.

Cene navedenih programa (celina) su:

  • Veštine komunikacije I – 1.600 dinara
  • Veštine pregovaranja I – 3.400 dinara
  • Radionica Pregovaranje u kriznim situacijama – 5.000 dinara.

Navedeni iznos uplatiti na račun Inovacionog centra Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, koji se vodi kod Banke Poštanske štedionice AD, pod brojem 200-2337680101033-19.

Prijavi se Preporuči prijatelju

© 2013 SIC Inovativni centar Fakulteta Bezbednosti. Sva prava zadržana.