Pripremna nastava - BZR (stručna obuka)

Pripremna nastava se organizuje po programu sastavljenom od strane vrsnih praktičara na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu. Program obuke je usklađen sa Pravilnikom Ministarstva rada i socijalne politike koji reguliše način i program polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Obuka uključuje teorijski i praktični deo. Naglasak je stavljen na radionicu, čije je ishodište u sticanju konkretnih i upotrebljivih praktičnih veština neophodnih za polaganje praktičnog i stručnog dela ispita koji organizuje Ministarstvo rada i socijalne politike.

Cilj ove obuke je priprema polaznika za uspešno polaganje ispita pred komisijom Ministarstva rada i socijalne politike. Ishodište obuke se ogleda u ovladavanju potrebnim veštinama i znanjima za polaganje posebnog dela ispita i upoznavanje sa sadržajima i temama opšteg dela ispita. Obuka traje 3 dana (21 nastavni čas), edukatori su praktičari na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu, sa velikim iskustvom u edukacijama iz oblasti procene i upravljanja rizikom.

Obuka je namenjena onima koji nameravaju da polažu stručni ispit ali i poslodavcima i zaposlenima koji, nevezano za polaganje ispita, žele da se osposobe za samostalnu izradu Akta o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini.

Prijavi se Preporuči prijatelju

© 2013 SIC Inovativni centar Fakulteta Bezbednosti. Sva prava zadržana.